ترجمه های انجام شده:   

مشاهده در قالب پی دی اف
چاپ
فرستادن به ایمیل

 

 

رئیس اداره نظارت برموسسات اعزام دانشجو توصیه کرد دانشجویان قبل از هر اقدامی برای تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور از طریق اعزام موسسات ابتدا دانشگاه معتبری را از روی لیست اداره دانش آموختگان وزارت علوم انتخاب کرده و سپس به لیست موسسات خدماتی اعزام که در وب سایت اداره بورس دانشجویان خارج وزارت علوم منتشر شده مراجعه کرده و هیچ آدرس دیگر را قبول نکنند.

لازم به ذکر است دارالترجمه رسمی پارسیس هیچ ارتباطی با موسسات اعزام دانشجو نداشته و نخواهد داشت .