دارالترجمه

نرخ نامه هزینه­ های ترجمه رسمی

  «نرخ نامه هزینه ­های ترجمه رسمی»     بر اساس ماده 53 آئین ­نامه اجرایی «قانون راجع به ترجمه اظهارات  اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «نرخ ­نامه هزینه ­های ترجمه رسمی» که به تفکیک نوع سند، تعداد …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی ییدیش – مترجم رسمی ییدیش

دارالترجمه زبان ییدیش  دارالترجمه پارسیس  به عنوان مرکز تخصصی ترجمه ییدیش با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از ییدیش به فارسی و فارسی به ییدیش و ییدیش به انگلیسی و انگلیسی به ییدیش و  ترجمه …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی یوروبایی – ترجمه رسمی یوروبایی- مترجم رسمی یوروبایی Translation of Yorubian to Persian in Iran

دارالترجمه رسمی زبان یوروبایی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه یوروبایی با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از یوروبایی به فارسی و فارسی به یوروبایی و یوروبایی به انگلیسی و انگلیسی به یوروبایی و …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کیکویو – مترجم رسمی کیکویو- ترجمه رسمی کیکویو

    دارالترجمه رسمی زبان کیکویو  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کیکویو با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کیکویو به فارسی و فارسی به کیکویو و کیکویو به انگلیسی و انگلیسی به …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کیچوا – مترجم رسمی کیچوا – ترجمه رسمی کیچوا

    دارالترجمه رسمی زبان کیچوا  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کیچوا با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کیچوا به فارسی و فارسی به کیچوا و کیچوا به انگلیسی و انگلیسی به …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کونکانی – ترجمه رسمی کونکانی – مترجم رسمی کونکانی

دارالترجمه رسمی زبان کونکانی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کونکانی با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کونکانی به فارسی و فارسی به کونکانی و کونکانی به انگلیسی و انگلیسی به کونکانی و …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کومی – مترجم رسمی کومی – ترجمه رسمی کومی

    دارالترجمه رسمی زبان کومی  دارالترجمه پارسیس مفتخر است به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کومی با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کومی به فارسی – و فارسی به کومی و کومی به انگلیسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کنوری – مترجم رسمی کنوری – ترجمه رسمی کنوری

    دارالترجمه رسمی زبان کنوری  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کنوری با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کنوری به فارسی – و فارسی به کنوری و کنوری به انگلیسی و انگلیسی …

ادامه نوشته »

دارالترجمه رسمی کریول هائیتی – دارالترجمه رسمی هائیتی

دارالترجمه رسمی زبان کریول هائیتی  دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کریول هائیتی با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کریول هائیتی به فارسی – و فارسی به کریول هائیتی و کریول هائیتی به …

ادامه نوشته »

دارالترجمه کرسی – مترجم کرسی – ترجمه کرسی

    دارالترجمه رسمی زبان کرسی   دارالترجمه پارسیس به عنوان مرکز تخصصی ترجمه کرسی با بکارگیری کادری مجرب و مترجمین حرفه ای در زمینه ترجمه تخصصی  متون حقوقی ، فنی ، مدارک ،اشعا ر و … از کرسی به فارسی – و فارسی به کرسی و کرسی به انگلیسی و انگلیسی …

ادامه نوشته »